ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTIFRAUDĂ este o asociație profesională, non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public.

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTIFRAUDĂ are ca obiective:

  • Asigurarea unui climat de siguranţă socială prin crearea, dezvoltare și eficientizarea mecanismelor antifraudă în cadrul instituţiilor financiare bancare și nebancare, publice şi private;
  • Scăderea criminalității în domeniul financiar-bancar prin promovarea și implementarea unor principii proactive în lupta antifraudă și prin întărirea colaborării cu instituțiile de law-enforcement;
  • Prevenirea şi descoperirea fraudelor din domeniul financiar – bancar;
  • Formarea profesională a adulţilor;
  • Creșterea nivelului de pregătire profesională a specialiștilor antifraudă din cadrul instituțiilor financiare;
  • Promovarea respectului faţă de lege şi ordine;
  • Creșterea prestigiului profesiei de specialist antifraudă;
  • Întărirea colaborării între specialiștii antifraudă din România și punerea la dispoziția acestora a unei baze de date comune dedicate.