ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTIFRAUDĂ oferă următoarele servicii:

 • Organizarea de seminarii în vederea creşterii gradului de conştientizare a pericolului public reprezentat de fraudele financiar – bancare;
 • Organizarea de sesiuni de training în vederea dezvoltării metodelor de prevenire şi descoperire a fraudelor financiar – bancare , atât interne cât și externe;
 • Oferirea de consultanţă instituţiilor financiare în scopul prevenirii și descoperirii fraudelor;
  Oferirea de servicii de audit antifraudă;
 • Organizarea de programe de formare profesională a adulţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare ocupării funcţiei de ofiţer bancar antifraudă în cadrul instituţiilor financiare;
 • Organizarea de programe de formare profesională a adulţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare conducerii organizaţiilor după principiile leadership-ului modern;
 • Organizarea de programe de formare profesională a adulţilor în vederea dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare funcţiei de detectiv particular;
 • Realizarea de proiecte socio-educative, culturale, economice pentru realizarea scopurilor asociației;
 • Realizarea si editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice si alte materiale informative;
 • Organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii, dezbateri privind rolul şi importanţa mecanismelor antifraudă în societatea românească şi internaţională.